KREATIV KONSULENT

Siden 2005 har Thomas ved siden af sit aktive virke som skuespiller også arbejdet indenfor erhvervslivet, både det private og det offentlige, hvor han har lavet alt fra grundlæggende kommunikationstræning over medarbejder- og ledelsesudvikling til konflikthåndtering, organisationsudvikling og træningn i personlig gennemslagskraft. Herudover har han også medvirket i filmproduktioner til brug indenfor organisations udvikling og træning i kommunikation og konflikthåndtering.

Thomas er uddannet skuespiller på den internationalt anerkendte teaterskole The Guildhall School of Music and Drama i London i år 2000. Han har medvirket i en lang række film og tv-serier i både ind- og udland, blandt andre: Band of Brothers (HBO), Når Støvet har Lagt Sig (DR), Bedrag I og II (DR), Broen (DR) og Arvingerne (DR).

Læs mere

Kommunikationstræning

Ved at drage nytte at skuespillerens håndværk og de evner der benyttes indenfor teaterets verden arrangerer og faciliterer Thomas træningsforløb, der afhængigt af opgavens karakter, lægger vægt på f.eks. kropssprog og kommunikation, både som 1 til 1 træning eller i grupper. Dette afvikles under trygge og underholdende rammer.

Thomas samarbejder med nogle af de førende folk i branchen. Han vil derfor altid kunne trække på de bedste kræfter til en opgave eller alternativt henvise til disse, hvis han mener at en given situation kræver dette.

Læs mere

Udtalelser fra Thomas' samarbejdspartnere

Galleri

Thomas har løst opgaver for en lang række institutioner og virksomheder

”Sig nu replikken som jeg læste den for Jer, dansende på tungen”

Hamlet; akt III, scene 2

I kraft af sin klassiske uddannelse, hvor han er blevet skolet af nogle af den vestelige verdens største kapaciteter på området, er Thomas at regne for en af landets førende Shakespeare eksperter. Udover at have optrådt med og vundet priser for sine Shakespeare forestillinger har han også i en årrække undervist i dette håndværk på landets teaterskoler.

Den viden Thomas har på dette område overfører han direkte, når han træner folk i f.eks. samtaletræning, kropssprog eller personlig gennemslagskraft.

 

Kontakt

Kontakt
menu