KREATIV KONSULENT

Siden 2005 har Thomas ved siden af sit aktive virke som skuespiller også arbejdet indenfor erhvervslivet, både det private og det offentlige, hvor han har lavet alt fra grundlæggende kommunikationstræning over medarbejder- og ledelsesudvikling til konflikthåndtering, organisationsudvikling og træningn i personlig gennemslagskraft. Herudover har han også medvirket i filmproduktioner til brug indenfor organisations udvikling og træning i kommunikation og konflikthåndtering.

Thomas er uddannet skuespiller på den internationalt anerkendte teaterskole The Guildhall School of Music and Drama i London i år 2000. Han har medvirket i en lang række film og tv-serier i både ind- og udland, blandt andre: Band of Brothers (HBO), Når Støvet har Lagt Sig (DR), Bedrag I og II (DR), Broen (DR) og Arvingerne (DR).

Læs mere

Kommunikationstræning

Ved at drage nytte at skuespillerens håndværk og de evner der benyttes indenfor teaterets verden arrangerer og faciliterer Thomas træningsforløb, der afhængigt af opgavens karakter, lægger vægt på f.eks. kropssprog og kommunikation, både som 1 til 1 træning eller i grupper. Dette afvikles under trygge og underholdende rammer.

Thomas samarbejder med nogle af de førende folk i branchen. Han vil derfor altid kunne trække på de bedste kræfter til en opgave eller alternativt henvise til disse, hvis han mener at en given situation kræver dette.

Læs mere

Udtalelser fra Thomas' samarbejdspartnere

 • Thomas Magnussen har været tilknyttet som skuespiller i Teater Spektrum siden 2006. Thomas er et af de helt sikre kort, når det gælder at få en alsidig, præcis og modig skuespiller med ud til kunderne. En spiller som dækker bredt og spiller med stor troværdighed. Thomas har en fantastisk god fornemmelse for ”feltet” – og stiller sig beredvilligt til rådighed som ”værktøj” for processen, og flytter sig villigt og sensitivt i forhold til tema på dagen og deltagernes input. Thomas mestrer simpelthen håndværket.
  Rikke Bendsen
  Indehaver, Teater Spektrum
 • Thomas Magnussen formår at kombinere benhård kommunikationstræning med kunstnerisk elegance.
  Uden scene og manuskript får han med sin faglighed og et par rekvisitter kurser og udviklingsforløb til at blive levende og tredimensionelle.
  Med skarp analytisk sans lytter han sig frem til kerne i organisatoriske problemstillinger og improviserer og tydeliggør som skuespiller dilemmaer og potentielle løsninger.
  Thomas bevæger sig hjemmevant i det vanskelige felt mellem underholdning og undervisning og deltagerne får tit også tips om kropssprog, stemme og nærvær med, når vi samarbejder om at udvikle ledere og medarbejdere i effektiv og nærværende kommunikation.

  Sascha Amarasinha
  Strategisk kommunikationsrådgiver, Respond
 • Det er altid trygt og sjovt at arbejde med Thomas. Han er robust og afkoder selv de mange uforudsete situationer der opstår undervejs med deltagerne. Jeg kan have min opmærksomhed 100% på deltagerne mens de oplever autentisk mod- og medspil. Thomas ligger solid i rollen og de kan være helt sig selv. Thomas’ fejlfrie engelske og dybe forståelse for ledere og deres udfordringer, gør at han med små variationer i stemme, ordvalg og kropssprog umærkeligt hjælper nye eller gemte styrker og erkendelser frem i deltagerne. Uden for ”spillet” bidrager Thomas til deltagernes refleksion og læring med en fin fornemmelse for relevante observationer og tanker.
  Jan Ørsted
  Kommunikationsrådgiver – bringer strategi til live
 • Thomas Magnussen har i de sidste mange år været en af vores mest brugte skuespillere, som det altid er en fornøjelse at have med til vores trænings-sessioner.
  Med sin professionalisme er Thomas med til at skabe den stemning der skal til for at mennesker tør springe ud og vove at bryde deres grænser og dermed udvide deres egne kommunikative evner.
  Han er nærværende og humoristisk og giver situationerne den ægthed som er afgørende for at alle får et udbytte af træningen.
  Jeg kan på det varmeste give mine anbefalinger til Thomas Magnussen
  Teis Bayer
  Leder, Absolut Forum

Galleri

Thomas har løst opgaver for en lang række institutioner og virksomheder

”Sig nu replikken som jeg læste den for Jer, dansende på tungen”

Hamlet; akt III, scene 2

I kraft af sin klassiske uddannelse, hvor han er blevet skolet af nogle af den vestelige verdens største kapaciteter på området, er Thomas at regne for en af landets førende Shakespeare eksperter. Udover at have optrådt med og vundet priser for sine Shakespeare forestillinger har han også i en årrække undervist i dette håndværk på landets teaterskoler.

Den viden Thomas har på dette område overfører han direkte, når han træner folk i f.eks. samtaletræning, kropssprog eller personlig gennemslagskraft.

 

Kontakt

menu